23ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในสถานศึกษาและโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

https://online.fliphtml5.com/qlzbk/bhbc/#p=41...... Read more

8ก.ค. 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรางกรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  พวกเราชาว อบต.สวนหม่อน ขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญ...... Read more

16มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
24มี.ค. 2564
แจ้ง ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ และ E-MAIL  อบต.สวนหม่อน
24มี.ค. 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
11ก.ย. 2563
โครงการเสริมสร้างการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่  11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำโดยท่านนายกธนวรรธน์  สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน...... Read more

10ก.ย. 2563
ส่งมอบสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...... Read more

9ก.ย. 2563
โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น"...... Read more