17พ.ย. 2558
รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558

เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ. เอกชน และประชาสัมคม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมสหประชาชาติ(UN). กรุงเทพมหานคร...... Read more

17พ.ย. 2558
คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและรักษาสุขภาพของชาวตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...... Read more

17พ.ย. 2558
การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
17พ.ย. 2558
โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้า
20ธ.ค. 2563
ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ชาว อบต.สวนหม่อนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ให้กับหัวหน้ารัฐธรรมนูญ. เทศแก้ว. ท้องถิ่นอำเภอมัญจาคีรี...... Read more