5ส.ค. 2559
โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ให้ทันตแพทย์ได้ออกมาตรวจสุขภาพฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สวนหม่อน และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดฟ้นให้สุขภาพดี...... Read more

23พ.ค. 2559
โครงการปฏิบัติธรรม ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน
16พ.ค. 2559
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559
25มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ เรือง ชุดคำพูด
25มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ เรือง ชุดคำพูด
15มี.ค. 2559
โครงการออกประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562
3มี.ค. 2559
โครงการป้ายไฟงานศพปลอดเหล้าและการพนัน
10ธ.ค. 2558
รับการตรวจประเมิน

วันที่ 9 ธ.ค. 2558 อบต.สวนหม่อน รับการตรวจประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘...... Read more