17ส.ค. 2563
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดอนเต่าบ้านกอก
15มิ.ย. 2563
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี พ.ศ. 2563
14เม.ย. 2563
วิธีการป้องกัน รับมือ covid 19
9มี.ค. 2563
ร่วมอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในการป้องกันโรค

เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับราษฎรในตำบล เพื่อป้องกันโรค...... Read more

10ต.ค. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บและ ระเบียบต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง...... Read more

5ก.ค. 2562
อย่าเชื่อ ข่าวลือ !! รัฐ แจก 3,000 ของขวัญวันเข้าพรรษา
5ก.ค. 2562
การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 62

การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 
กระทรวง พม. รับลงทะเบียน ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 31 ก.ค. 62 ณ สำนักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา อบต. หรือ เทศบาล ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน
หลักฐานประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน
2. แบบรับรองสถานะของเรือน
3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดา
4. บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา / บิดา / ผู้ปกครอ...... Read more

1ก.ค. 2562
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และคณะผู้บริหารพนักงานและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ...... Read more