ท่านนายกพร้อมคณะออกมอบป้ายโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและการพนัน