นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ วัดป่าเหล่ากกหุ่ง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ประกอบข่าว :
news_1628060075_S__3039342.jpg