สถิติ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ เสี่ยง เข้ากักตัว ในตำบลสวนหม่อน