นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และคณะผู้บริหารพนักงานและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ