ผู้บริหาร

1563167366_26892.jpg

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง
นายกอบต.สวนหม่อน

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง

นายกอบต.สวนหม่อน
: 063-269-2455
:
:
:
1558929916_23285.jpg

นายปิ่น ขันธิรัตน์
รองนายกอบต.สวนหม่อน

นายปิ่น ขันธิรัตน์

รองนายกอบต.สวนหม่อน
: 062-4822432
:
:
:
1558930225_23284.jpg

นายประสิทธิ์ บุญสิทธิ์
รองนายกอบต.สวนหม่อน

นายประสิทธิ์ บุญสิทธิ์

รองนายกอบต.สวนหม่อน
: 084-957-3979
:
:
:
1586225431_65543.jpg

นายสมพร วื้นซีแซง
เลขานุการนายกอบต.สวนหม่อน

นายสมพร วื้นซีแซง

เลขานุการนายกอบต.สวนหม่อน
: 085-0581999
:
:
:
1558930158_23286.jpg

นายไกรสิทธิ จำปามี
ปลัดอบต.สวนหม่อน

นายไกรสิทธิ จำปามี

ปลัดอบต.สวนหม่อน
: 098-749-4757
:
:
:
1625546538_Untitled-1.jpg

จ่าเอก สุภัช สีราบัว
รองปลัดอบต.สวนหม่อน

จ่าเอก สุภัช สีราบัว

รองปลัดอบต.สวนหม่อน
: 086-43664429
:
:
: