ผู้บริหาร

1563167366_26892.jpg

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง
นายกอบต.สวนหม่อน

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง

นายกอบต.สวนหม่อน
: 063-269-2455
:
:
:
1558929916_23285.jpg

นายปิ่น ขันธิรัตน์
รองนายกอบต.สวนหม่อน

นายปิ่น ขันธิรัตน์

รองนายกอบต.สวนหม่อน
: 091-0330-4957
:
:
:
1558930225_23284.jpg

นายประสิทธิ์ บุญสิทธิ์
รองนายกอบต.สวนหม่อน

นายประสิทธิ์ บุญสิทธิ์

รองนายกอบต.สวนหม่อน
: 084-957-3979
:
:
:
1586225431_65543.jpg

นายสมพร วื้นซีแซง
เลขานุการนายกอบต.สวนหม่อน

นายสมพร วื้นซีแซง

เลขานุการนายกอบต.สวนหม่อน
:
:
:
:
1558930158_23286.jpg

นายไกรสิทธิ จำปามี
ปลัดอบต.สวนหม่อน

นายไกรสิทธิ จำปามี

ปลัดอบต.สวนหม่อน
: 098-749-4757
:
:
:
1450673689_พี่เอ๋.jpg

นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
รองปลัดอบต.สวนหม่อน

นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล

รองปลัดอบต.สวนหม่อน
: 080-181-6843
:
:
: