โครงการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 1 ก.ค. 59

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร ราชการ พนักงานและ ประชนชนร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากกหุ่งหมู่ที่ 7ภาพกิจกรรมอื่นๆ