้กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยประจำปี 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกันแสดงความยินดีและมอบใบประกาศให้เด็กที่ผ่านหลักสูตรภาพกิจกรรมอื่นๆ