กิจกรรมดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564ภาพกิจกรรมอื่นๆ