คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ร่วมกับพนักงานลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานใสโอกาสต่าง ๆ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่นโดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสต่าง ๆภาพกิจกรรมอื่นๆ