วันผู้สูงอายุ 8 เมษายน 2559

ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2559ภาพกิจกรรมอื่นๆ