โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ประจำปี 2563

ท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ประจำปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ