โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กล้วยไม้ช้างกระ ประจำปี 2563

ท่านนายกและคณะผู้บริหารร่วมกันจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น กล้วยไม้ช้างกระ ประจำปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ