โครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 2563

นายกและคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม ฟันสวยยิ้มใส เพื่อตรวจสุขภาพฟ้นให้เด็ก นักเรียนภาพกิจกรรมอื่นๆ