โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

ท่านนายก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ราษฎรและ ข้าราชการครู พร้อมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ