กิจกรรมออกสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่มีความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย

องค์การบริหารส่วนหม่อนร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลสวนหม่อน ออกสำรวจที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อน ที่มีความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบทภาพกิจกรรมอื่นๆ