ประชุมประชาคมชี้แจงผลการออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนนำโดยท่านนายกธนวรรธน์ สังข์ทอง ประชุมประชาคมร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม แม่น้ำเลย เพื่อแก้ปัญหาตลิ่งฟังในแม่น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นภาพกิจกรรมอื่นๆ