โครงการแห่เทียนถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ทั่วไป ร่วมกันแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ