โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะผู็บริหาร และ เจ้าหน้าที่ อบต.สวนหม่อน รวมทั้ง ประชาชน ทั่วไป ร่วมกันเข้ารับการอบรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ