วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2559

ท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าของ อบต.ได้ร่วมกันถวายพระพรเนืองในวันท้องถิ่นไทยภาพกิจกรรมอื่นๆ