โครงการการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

ท่านนายกและคณะผู้บริหารและ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562ภาพกิจกรรมอื่นๆ