กิจกรรมศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน (รุ่นที่2)​ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง​ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์​ของผู้สูงอายุต่อไปภาพกิจกรรมอื่นๆ