โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.พร้อมด้วย ประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562



ภาพกิจกรรมอื่นๆ