โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดบ้านมูลตุ่นภาพกิจกรรมอื่นๆ