ออกเยี่ยมบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นภาพกิจกรรมอื่นๆ