ภาพโครงการพิธีรับปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน

ท่านนายอำเภอฯ และ นายก อบต.สวนหม่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกันจัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุภาพกิจกรรมอื่นๆ