วันผู้สูงอายุประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ร่วมกันจัดงานผู้สูงอายุภาพกิจกรรมอื่นๆ