ภาพงานกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 10-11 ก.พ. 2561

ท่านนายกและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2561ภาพกิจกรรมอื่นๆ