กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 13/01/2561

ท่านนายกและคณะผู้บริหารพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดวันเด็กแห่ง ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆ และให้ความรู้แก่เด็กๆ ในส่วนต่างๆภาพกิจกรรมอื่นๆ