งานวันเด็ก ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ท่านนายก อบจ.และ ท่านนายก อบต.สวนหม่อนร่วมกันเปิดงานและรับชมการแสดงต่างๆของเด็ก ในงานวันเด็กประจำปี 2559ภาพกิจกรรมอื่นๆ