โครงการมอบเก้าอี้สุขาให้กับราษฎร

คณะผู้บริหารร่วมกันออกมอบเก้าอี้สุขาภาพกิจกรรมอื่นๆ