กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร และ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อนภาพกิจกรรมอื่นๆ