โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข บ้านกอก หมู่ที่ 3 วันที่ 31/07/2560

ท่านนายอำเภอมัญจาคีรี และ นายกอบต สวนหม่อน พร้อมด้วยคณะ ทั้งราษฎร ร่วมกันทำความสะอาดห้วยน้ำลำคลองภาพกิจกรรมอื่นๆ