โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560

ท่านนายก ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและ พนักงาน ราษฏร ในตำบลสวนหม่อนร่่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการถวายแด่ พระบรมราชินีนาถภาพกิจกรรมอื่นๆ