โครงการอนุรักษ์ลำน้ำเทือกเขาภูเม็ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานและราษฏร ตำบลสวนหม่อนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ภาพกิจกรรมอื่นๆ