โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่า อรัญวิเวก บ้านสวนหม่อน

ท่านนายก และ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.และประชาชน สวนหม่อนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่า อรัญวิเวก บ้านสวนหม่อนภาพกิจกรรมอื่นๆ