ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำ 2560

คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ส่วนตำบลสวนหม่อน ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุภาพกิจกรรมอื่นๆ