ท่านนายกออกตรวจงานทำถนนบ้านขาม หมู่ 5

ท่านออกดูการทำงานของผู้รับจ้างถนนบ้านขาม หมู่ 5ภาพกิจกรรมอื่นๆ