โครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งได้ออกมาจัดโครงการอบรมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความรู็เข้าใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภาพกิจกรรมอื่นๆ