กิจกรรมแปรอักษร เลข 9 ถวายอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

อบต.สวนหม่อน ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในตำบลสวนหม่อน ร่วมกันแปรอักษรเลข 9 เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ สนามกีฬา อบต.สวนหม่อน...โดยมีที่ นายกพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในงานภาพกิจกรรมอื่นๆ