โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

ท่านนายก และ คณะผู้บริหารได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและผู้ยากไร้ภาพกิจกรรมอื่นๆ