โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ทำตัวเรามีธรรม" ประจำปี 2559

ท่านนายกและคณะร่วมเปิดงาน และ ร่วมฟังการอบรม ให้แก่เด็กเยาวชนจากโรงเรียนต่างในตำบล...ภาพกิจกรรมอื่นๆ