โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 2559

ทันตแพทย์ได้ออกมาตรวจสุขภาพฟันให้กับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สวนหม่อน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันให้ กับเด็กภาพกิจกรรมอื่นๆ