ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโคกสว่าง ประจำปี 2559

คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโคกสว่างภาพกิจกรรมอื่นๆ