โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2559

ท่านนายก ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2559ภาพกิจกรรมอื่นๆ