งานกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2558 วันที่ 27-28 ต.ค. 2558

ท่านนายกและคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดงาน และ ชมการแข่งขันกีฬาภาพกิจกรรมอื่นๆ