ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ข่าวประชาสัมพันธ์

You Are In: Home / ข่าวสาร

3มี.ค.

2559

ผู้ดูแลระบบ 2,301 ผู้อ่าน

โครงการป้ายไฟงานศพปลอดเหล้าและการพนัน

ท่านนายกพร้อมคณะออกมอบป้ายโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและการพนัน...

10ธ.ค.

2558

ผู้ดูแลระบบ 642 ผู้อ่าน

รับการตรวจประเมิน

วันที่ 9 ธ.ค. 2558 อบต.สวนหม่อน รับการตรวจประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘...

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 608 ผู้อ่าน

รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558

เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ. เอกชน และประชาสัมคม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมสหประชาชาติ(UN). กรุงเทพมหานคร...

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 553 ผู้อ่าน

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา

คณะผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและรักษาสุขภาพของชาวตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 742 ผู้อ่าน

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ. 2559...

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 565 ผู้อ่าน

โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้า

โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้า เพื่ออาสาเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2558...

17พ.ย.

2558

ผู้ดูแลระบบ 675 ผู้อ่าน

ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ชาว อบต.สวนหม่อนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ให้กับหัวหน้ารัฐธรรมนูญ. เทศแก้ว. ท้องถิ่นอำเภอมัญจาคีรี...